Asiantuntevat apteekkipalvelut Varkaudessa

Varkauden Vanha Apteekki ja kaksi sivuapteekkiamme tarjoavat kattavat apteekkipalvelut verenpaineen mittauksista aina lääkejätteiden vastaanottoon. Mukava ja asiantunteva henkilökuntamme auttaa sinua kaikissa apteekkipalveluissa ja lääkeasioissa. Tervetuloa!


Lääkevalmistus

Valmistamme lääkärien reseptillä määräämiä ns. ex-tempore valmisteita sekä itsehoidossa käytettäviä lääkkeitä.

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeet on mahdollista saada valmiiksi annospusseihin jaettuna kahden viikon annosjaksoina. Tämä lisää lääkkeiden turvallista käyttöä etenkin vanhuksilla, joilla on käytössään useita lääkkeitä. Annosjakelun alussa suoritetaan myös lääkehoidon arviointi yhdessä lääkärin kanssa. Koneellisessa annosjakelussa saadaan lääkesäästöjä mm. silloin, kun asiakkaan lääkitys vaihtuu usein.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa erityispätevyyden saanut farmaseutti suorittaa asiakkaan lääkityksen perusteellisen arvioinnin. Aloite kokonaisarviointiin voi tulla lääkäriltä, asiakkaalta, omaiselta tai terveydenhoitohenkilökunnalta. Syynä lääkehoidon kokonaisarvioinnille voivat olla mm. ongelmat lääkehoidon toteuttamisessa, epäily lääkkeiden yhteis- tai haittavaikutuksista, heikko hoitovaste, ongelmat hoidon toteutumisessa, lääkkeiden runsas lukumäärä tai korkeat lääkekustannukset. Lisäksi potilaan korkea ikä yhdistettynä johonkin edellä mainittuun tekijään voi olla perusteena lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekemiselle. Kysy lisää lääkehoidon kokonaisarvioinnista apteekistamme.

Verenpaineen mittaus

Voit tarkistaa verenpaineesi apteekissa asioidessasi.

Kotiinkuljetus

Tarvittaessa toimitamme lääkkeet kaupunkialueella kotiin pientä korvausta vastaan.

Lääkejätteiden vastaanotto

Käytöstä poistuneet ja vanhentuneet eivät kuulu sekajätteisiin, vaan ne tulee toimittaa apteekkiin. Apteekki toimittaa lääkejätteet hävitettäviksi ongelmajätelaitokselle.

Lääkkeet tulisi lajitella seuraavasti:

  • Tabletit, kapselit ja pillerit pakataan ilman lääkepakkauksia läpinäkyviin muovipusseihin
  • Voiteet ja nestemmäiset lääkevalmisteet palautetaan omissa pakkauksissaan
  • Jodipitoiset jätteet, kuten Jodix-tabletit ja Betadine-liuos ja voide sekä elohopea, kuten rikkoutuneet kuumemittarit, on aina eroteltava ja pakattava omaan, selvästi merkittyyn pakkaukseen.
  • Pistävä ja viiltävä jäte, kuten neulat ja ampullit on pakattava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa käsiteltäessä.
  • Aerosolit, kuten astmasuihkeet, pakataan erillisenä hävitettäviksi
  • Lääketurvallisuuden vuoksi apteekki vastaanottaa lääkkeitä ainoastaan hävitettäväksi, eikä niitä voi palauttaa takaisin myyntiin.