Asiantuntevat apteekkipalvelut Varkaudessa

Varkauden Vanha Apteekki ja kaksi sivuapteekkiamme tarjoavat kattavat apteekkipalvelut verenpaineen mittauksista aina lääkejätteiden vastaanottoon. Mukava ja asiantunteva henkilökuntamme auttaa sinua kaikissa apteekkipalveluissa ja lääkeasioissa. Tervetuloa!

Lääkevalmistus

Valmistamme pääapteekilla Vanhassa Apteekissa lääkärien reseptillä määräämiä ns. ex-tempore valmisteita.

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeet on mahdollista saada valmiiksi jaettuna annospusseihin kahden viikon annosjaksoina. Tämä lisää lääkkeiden turvallista käyttöä esimerkiksi monilääkityspotilailla ja muistisairailla. Annosjakelun alussa tarkistetaan asiakkaan kokonaislääkitys. Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja usein sen ansiosta asiakkaan lääkekulut pienenevät.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa erityispätevyyden saanut farmaseutti suorittaa asiakkaan lääkityksen perusteellisen arvioinnin. Aloite kokonaisarviointiin voi tulla lääkäriltä, asiakkaalta, omaiselta tai terveydenhoitohenkilökunnalta. Syynä lääkehoidon kokonaisarvioinnille voivat olla mm. ongelmat lääkehoidon toteuttamisessa, epäily lääkkeiden yhteis- tai haittavaikutuksista, heikko hoitovaste, lääkkeiden runsas lukumäärä tai korkeat lääkekustannukset. Lisäksi potilaan korkea ikä yhdistettynä johonkin edellä mainittuun tekijään voi olla perusteena lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekemiselle. Kysy lisää lääkehoidon kokonaisarvioinnista apteekistamme.

Verenpaineen mittaus

Voit mittauttaa verenpaineesi apteekissa asioidessasi pientä korvausta vastaan.

Kotiinkuljetus

Tarvittaessa toimitamme lääkkeet kaupunkialueella kotiin pientä korvausta vastaan.

Lääkejätteiden vastaanotto

Käytöstä poistuneet ja vanhentuneet lääkkeet eivät kuulu sekajätteisiin, vaan ne tulee toimittaa apteekkiin. Apteekki toimittaa lääkejätteet hävitettäviksi ongelmajätelaitokselle.

Lääkkeet tulisi lajitella seuraavasti:

  • Lääkepakkauksista on hyvä poistaa potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
  • Tabletit ja kapselit pakataan ilman lääkepakkauksia läpinäkyvään muovipussiin.
  • Voiteet, nestemäiset lääkevalmisteet ja lääkeaerosolit palautetaan omissa pakkauksissaan erillisessä muovipussissa.
  • Jodipitoiset valmisteet, kuten Jodix-tabletit ja Betadine-liuos sekä elohopea, kuten rikkoutuneet kuumemittarit, on aina pakattava erilleen.
  • Pistävä ja viiltävä jäte, kuten neulat ja ampullit on pakattava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa käsiteltäessä.
  • Lääketurvallisuuden vuoksi apteekki vastaanottaa lääkkeitä ainoastaan hävitettäväksi, eikä niitä voi palauttaa takaisin myyntiin.